logo sunny.com

My story   Sharing   Passion   Contact

"Education Is the Most Powerful Weapon You Can Use To Change the World"

Câu nói "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới" của Nelson Mandala thực sự đã lột tả được vai trò vĩ đại của việc Giáo dục đối với sự phát triển của bất kì quốc gia nào

What about My Sharing?

Tôi chia sẻ điều gì?

01.

MINDSET

  • Những tư duy tôi thấy là quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển bản thân
  • Tư duy là quan trọng số 1. Mindset đúng - Skillset & Toolset sẽ cực kỳ hiệu quả

02.

SKILLSET

  • Các kỹ năng cần thiết để xây dựng bản thân tốt hơn ngày hôm qua
  • Kỹ năng sẽ là điều tạo sự khác biệt trong quá trình thăng tiến của bạn

03.

TOOLSET

  • Công cụ giúp bạn triển khai mọi việc nhanh hơn & hiệu quả hơn; từ chiến lược đến thực thi
  • Với mỗi hoạt động - kỹ năng - có thể có nhiều loại công cụ khác nhau

About Hường Sunny

Cử nhân đại học Ngoại Thương Hà Nội

10 năm Marketing - Sales trong lĩnh vực Giáo dục

"Chia sẻ - Hợp tác - Tín nhiệm" là quan điểm công việc của tôi

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Hường Sunny's Blog

Các thông tin chia sẻ là trải nghiêm - đúc kết của tôi thông qua quá trình Học tập & Làm việc

Bạn có thể lựa chọn Tin hoặc không tin

Chúc bạn luôn may mắn

@Huongsunny